Laksefiske i Norge

Norge er kjent for å ha god laks, og både nasjonale og internasjonale sportsfiskere prøver lykken i norske vassdrag. I alt finnes det 450 lakseførende vassdrag i Norge. Det er ikke tilfeldig hvor man fisker laks, det må være vassdrag der laksen kan vandre til og fra havet. Sesongen for laksefiske er fra den kommer inn i fjordene på våren, og avsluttes i elvene om høsten. Laksen lever i elvene i rundt tre år før de vandrer ut i havet. Der blir de i 1-3 år før de kommer tilbake til elvene for å gyte. Den største laksen vandrer aller først, så vil man ha storlaks må man fiske tidlig om våren i maks vannstand eller springflo.Ivrige laksefiskere holder seg oppdatert om gjeldende kvoter, bestandsnivå og generell informasjon om laksen, for det er nemlig ikke bare-bare å drive laksefiske. Du skal ha en god del kunnskap for å gjøre det skarpt, og mange ting må klaffe i forhold til tidspunkt og forhold for å øke sjansene for storfiske.Laksefiske er krevende, og utstyret bør være deretter. Det behøver ikke være det dyreste utstyret, men det må være robust og holdbart. Her finnes et stort utvalg av forskjellige stenger, snører og sneller. Du vil få kyndig hjelp i sportsbutikken, og du kan også lese nyttig informasjon på Internett.