Fiskekonkurranser i Norge

I Norge arrangeres det meitestevner, fiskefestivaler og fiskekonkurranser. I Norges Jakt- og Fiskeforbund er det isfiske som er den største konkurransegrenen. NM i isfiske kan samle 300 til 500 deltakere. Her arrangeres det også Norgescup der vinnerne representerer Norge i Nordisk Mesterskap.I tillegg til Norges-, fylkes- og landsmesterskap arrangerer Norges Jakt- og Fiskeforbund en rekke lokale stevner i samarbeide med lokale fiskeklubber og i forbindelse med de respektives lokale arrangementer. Forbundets formål med fiskekonkurransene er å stimulere til interesse og aktivitet innen fiske og øke fiskerens ferdigheter samtidig som det sportslige vektlegges. NJFF har fokus på human utøvelse av fiske, og bruker konkurransevirksomheten som en sentral del av dette satsningsområdet. Norges Jakt og Fiskeforbund arrangerer fiskekonkurranser innefor grenene isfiske, sjøfiske, tradisjonelt meite, moderne meitefiske og havfiske. De har utviklet et regelverk for samtlige grener. Disse reglene er samlet i forbundets eget regelhefte.På et mer fritids- og hobbybasert nivå arrangerer lokale lag fiskekonkurranser og festivaler i hele landet. Et eksempel på dette er Ulvik Fiskefestival (Ulvik Sommarfestival fra 2014). Dette er en festival med fokus på vann og fiske som tiltrekker tilreisende fra fjern og nær. Blant aktivitetene her er fiskekonkurranser i forskjellige grener. Ofte arrangeres fiskekonkurransene i forskjellige klasser for voksne, barn og små lag. Konkurransene foregår ved kai, svaberg, elv og lignende etter hva slags type fiskekonkurranse som arrangeres.Norges Jakt og Fiskeforbund har utarbeidet en grei veiledning i forbindelse med arrangering av fiskekonkurranser som omhandler arrangementsmessig fremgangsmåte ved organisering av slike konkurranser.